Strelecký klub

Web stránka Streleckého klubu: www.streleckyklubmagnum.eu

Stante sa členom streleckého klubu Magnum a užívajte si klubové výhody.

 

-Chceš sa stať členom streleckého klubu?

-Chceš si rozšíriť Zbrojný Preukaz o skupinu ,, E ,, ?

Základný poplatok je 40,-€/ROK

Číslo účtu na platenie členského poplatku za rok 2021 je

Číslo účtu: SK4709000000005117730894

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chceš využívať strelnicu častejšie a so zľavou?

 

1. za cenu 320,-€/ROK môžete využívať 1 strelecký box /pol hodinu každý týždeň + 1 osoba bez ZP.(pri nevyčerpaní daného týždňa sa táto polhodina nedá presunúť na iný týždeň)(neprenosné).

2. za cenu 530,-€/ROK môžete využívať 1 strelecký box /1 hodinu každý týždeň + 1 osoba bez ZP.(pri nevyčerpaní daného týždňa sa táto hodina nedá presunúť na iný týždeň)(neprenosné).

3. za cenu 800,-€/ROK môžete využívať jeden strelecký box 1 hodina/deň v platných otváracích hodinách. (neprenosné) + 1 osoba bez ZP.

Dňa 05.10.2019 sa uskutočnilo tretie kolo streleckej mini ligy členov streleckého klubu MAGNUM.

     Strelecká súťaž sa uskutočnila v priestoroch strelnice T&T v Bratislavskej Dúbravke. Súťaže sa zúčastnilo značný počet strelcov, pričom veľmi zaujímavé strelecké disciplíny urobili priebeh súťaže zaujímavý. Komplikované disciplíny zamiešali poradie jednotlivých výsledkov, kde i menej výrazný strelci mali vysokú možnosť sa umiestniť na popredných miestach. Čo sa v celkovom hodnotení potvrdilo.

     Dobrú súťažnú atmosféru podporilo i po súťažné posedenie pri výbornom guláši. Rozdané zaujímavé ceny inšpirovali súťažiacich k ďalšiemu kolu mini ligy ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2019 v priestoroch strelnice T&T v Bratislavskej Dúbravke.

     Organizátori sa tešia na aktívnu účasť členov streleckého klubu MAGNUM.